ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Skład Prezydium Rady Rodziców

  1. Perlich Jakub - przewodniczący

  2. Kołodziejczak Wioletta – sekretarz

  3. Gołdyka Renata - z-ca przewodniczącego

  4. Kominiarczyk Mariola – skarbnik

  5. Kozińska Iwona - członek

  6. Linka Eugeniusz – członek

  7. Kubacka Małogrzata

Komisja Rewizyjna

  1. Stempak Emil

  2. Dopierała Sławomir

  3. Stasiak Kazimiera

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Art. 54 ust. 8 – W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust.4.

Zebrane fundusze przeznaczone są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek; organizację i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury; nagrody dla uczniów.

Wpłaty mogą być przekazywane na konto:

BS Malanów

09 8557 0009 0500 3051 2005 0001

Roczna składka 50zł.

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Jak wypełnić PIT, na przykładzie PIT-37:

1. W polu 123 (Numer KRS) należy wpisać numer: 0000031762

2. W polu 124 (Wnioskowana kwota) ma się znaleźć 1% Państwa podatku.

3. W polu 125 (Cel szczegółowy 1%) należy wpisać nazwę naszej szkoły oraz jej 12-cyfrowy numer identyfikacyjny: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W KACZKACH ŚREDNICH, 500000053901.

4. W polu 126 (Wyrażam zgodę) zaznaczamy krzyżyk.

Uwaga. Numery pól w innych pit-ach mogą się różnić.

 na rzecz opp wydruk zsr

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy również do skserowania strony zeznania PIT z częścią dotyczącą przekazania 1% i dostarczenia go do sekretariatu szkoły celem późniejszego zweryfikowania przelewu dokonanego przez urząd skarbowy (nie jest to warunek konieczny).

W tym roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" udostępnia wszystkim darmowy program do wypełnienia zeznań PIT - PIT PROJEKT 2015. Program można pobrać ze strony http://www.1procentdlamojejszkoly.pl/

 

 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Składki na Radę Rodziców w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.
Na podstawie art.54 ust.8 Ustawy o systemie oświaty, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz z innych źródeł. Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury, nagrody dla uczniów, zakup pomocy naukowych, zapomogi.


Wpłaty mogą być przekazywane na konto:
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich - Rada Rodziców
Bank Spółdzielczy w Malanowie


09 8557 0009 0500 3051 2005 0001

 (w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w księgowości szkoły (50 zł / rok szkolny, można tę kwotę wpłacać w ratach).

Druk wpłaty

 

Na rzecz rozwoju szkoły działa również założone w grudniu 2013 r.
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego


Nr konta: 34 1020 2762 0000 1402 0096 1334

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej