Zespół Szkół Rolniczych – ślad architektury regionu

Zespół Szkół Rolniczych – ślad architektury regionu

Zespół Szkół Rolniczych – ślad architektury regionu

20 marca 2019 roku młodzież z ZSR w Kaczkach Średnich uczestniczyła w niezwykle interesującej prelekcji poświęconej pamiątkom sztuki architektonicznej naszej okolicy. Wygłosił ją pan Makary Górzyński, historyk architektury i miast, doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek związanych z zabytkami regionu (Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego), ale także popularyzator nauki i wiedzy, o czym można się przekonać, uczestnicząc w wykładach organizowanych przez lokalne ośrodki kultury.

Uczniowie, którzy często ignorują ślady historii w swoim otoczeniu, zabrani zostali w naukową podróż poświęconą historii sztuki wokół nas. Wykład rozpoczął się od wyjaśnienia młodzieży, że dziedzinę tę należy odróżnić od sztuk plastycznych, jest ona nauką historyczną, analizującą artefakty, tworzącą opowieści historyczne, uwzględniające życie codzienne i stronę społeczno-obyczajową. Dzięki wiedzy o przeszłości tworzy się wyobrażenie o minionym czasie. Pan Górzyński poprzez swój wykład ilustrowany ciekawą prezentacją, zaprosił na „spacer” po okolicy, by pokazać kim są historycy sztuki, jak pracują, w jaki sposób interpretują fakty.

Na przykładzie mapy z okresu pruskiego i późniejszych map wojskowych pokazał co można odczytać z tak dawnych materiałów. Miejscowość Kaczki Średnie odnalazł w historycznym dokumencie, poprzedniku Wikipedii Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1900 roku. Podkreślił fakt, że większość materiałów jest dostępna online, ale ciągle jeszcze badacz musi dotrzeć do dokumentów zgromadzonych w bibliotekach i archiwach kościelnych.

W kolejnej części przedstawione zostały historie dworków szlacheckich w Turku, Głuchowie i oczywiście w Kaczkach Średnich. W prezentacji pojawiły się dobrze znane nam zdjęcia przedstawiające „dworek” Staszewskich i jego przeobrażenie w 1958 roku, kiedy powołano Dwuizbową Szkołę Rolniczą dla Chłopców. Na przykładzie modernistycznego kompleksu budynków naszej szkoły wyjaśnione zostały cechy stylu architektonicznego wyznaczone przez Bauhaus.

Historyczny spacer zakończył się zachętą do poszukiwań śladów przeszłości w swoich miejscowościach. Prezentacja, dzięki uprzejmości prelegenta, udostępniona została szkolnej bibliotece. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Galeria

Skip to content