Dzień Nauczyciela w Kaczkach Wielkich

Dzień Nauczyciela w Kaczkach Wielkich

Dzień Nauczyciela w Kaczkach Wielkich

Dzień Edukacji Narodowej w Kaczkach “Wielkich”
11 października 2019r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości 35 nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wręczone zostały nagrody dyrektora, ponadto dla 4 nauczycieli wnioskowano o wyróżnienie w postaci nagrody starosty.
W piątkowym wydarzeniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni ZSR CKP, uczniowie, a także zaproszeni goście: wicestarosta turecki – Władysław Karski, członek Zarządu Powiatu Tureckiego – Andrzej Wojtkowiak, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku – młodszy brygadier Krzysztof Kubiak, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły – Bogdan Rosicki oraz przewodniczący Rady Rodziców – Jakub Perlich.
Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów ze strony dyrektora oraz zaproszonych gości, obok życzeń pojawiły się także słowa uznania i podziwu względem trudu pracy nauczyciela i „obfitego owocu”, jaki ona przynosi. Miejscowość, rozsławiona w ostatnich latach przez szkołę, została nazwana Kaczkami ,,Wielkimi”, co z pewnością jest wyrazem uznania wobec ogromnych zmian, jakie już zaszły i jakim ,,nie ma końca”, by szkoła coraz lepiej odpowiadała na potrzeby uczniów.
Akademia, przygotowana z okazji DEN, stworzyła uczniom okazję do szczerych i serdecznych podziękowań, a także z serca płynących życzeń. Uczniowie podziękowali za trud włożony w edukację, za wsparcie w trudnych chwilach i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy. Padło wiele miłych słów
ze strony młodzieży, a ich dopełnieniem były występy artystyczne. Nastolatkowie zaprezentowali swoje talenty, od muzycznych po taneczne. Przedstawienie było metaforą szkolnego świata jako drugiego domu oraz nauczyciela – mistrza i opiekuna.
Wyrazy wdzięczności należą się uczniom, którzy przygotowali uroczystość. Tego dnia dla swych nauczycieli wystąpili: Dawid Kos, Daria Pyziak, Rita Adamczewska, Kamil Waliszek, Eryk Badowski, Jakub Czupryński, Adam Górniak, Hubert Jesionek, Jakub Matusiak, Dawid Mikołajczyk, Dominik Sikora, Gabriel Skierski, Kacper Sobczak, Oskar Szwankowski, Bartosz Tołkacz, Nikola Grzelak, Klaudia Gryczyńska, Natalia Miśko, Sandra Zielińska, Iga Kurasik, Maria Konecka.
Akademia stanowiła historyczną chwilę, bowiem pierwszy raz odbyła się w murach wyremontowanej, pięknie prezentującej się auli, która zapoczątkowała nowe oblicze wielu tak uroczystych chwil.

Galeria