XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla uczniów z funkcjonariuszem KPP w Turku mające na celu podniesienie świadomości młodych ludzi i poszerzenie wiedzy z zakresu potencjalnego ryzyka dotyczącego przestępstw handlu ludźmi. Podjęte przez Komendę Powiatową Policji w Turku i Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich działanie profilaktyczne wpisuje się w europejskie obchody Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi przypadające właśnie na dzień 18 października.

Galeria