ZSR: Projekt VETMO4TL – spotkanie w Dublinie

ZSR: Projekt VETMO4TL – spotkanie w Dublinie

ZSR: Projekt VETMO4TL – spotkanie w Dublinie

Realizowany z udziałem Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz europejskich stowarzyszeń (AFT, TUI), ośrodków badawczych transportu i logistyki (ITL, TTS,CCGPE DGEO, GenCat) oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (BS Kehl, Kainuun College, IPTrans, Graafschap College), projekt VETMO4TL wchodzi w fazę finałową. VETMO4TL to 30-miesięczne przedsięwzięcie współfinansowane z programu Erasmus + mające na celu dostarczenie niezbędnych dokumentów i narzędzi umożliwiających i ułatwiających uznawanie mobilność w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie 4 ramy kwalifikacji w sektorze transportu i logistyki.

Zespół projektowy VETMO4TL, w którego skład wchodzi 11 organizacji partnerskich, z 10 krajów europejskich (Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpanii (Katalonii) i Holandii spotkał się 8 i 9 października w Dublinie. Prowadzone przez irlandzkiego partnera TUI – Teachers Union of Ireland – spotkanie, koncentrowało się na rozpowszechnianiu rezultatów projektu, organizacji warsztatów dla nauczycieli w Holandii oraz konferencji końcowej. Partnerzy przeanalizowali stan prac bieżących, w szczególności opracowanie standardów mobilności, organizację ponadnarodowych działań szkoleniowych i wydarzeń upowszechniających w celu przeszkolenia nauczycieli i trenerów, a także przetestowania wypracowanych narzędzi. Zespół Szkół Rolniczych doprecyzował szczegóły projektu mobilnościowego z Portugalią. We współpracy z portugalskim IPTRANS z Loures ukończono wzorzec mobliności, określający między innymi efekty uczenia się, które można uzyskać za granicą, czas trwania mobilności oraz wymagania partnerów w zakresie bilateralnej realizacji staży dla uczniów w Portugalii
i Polsce. Dopełnieniem irlandzkich warsztatów było spotkanie z Megan Yeats – złotą medalistką WorldSkills
w dziedzinie spedycji, reprezentującą Irlandię w tegorocznych zmaganiach konkursowych w Kazaniu.

Podjęte w ramach projektu prace znacznie poszerzyły możliwości współpracy międzynarodowej i tworzenia nowych partnerstw na rzecz kształtowania kompetencji społecznych i zawodowych uczniów ZSR CKP. Co najważniejsze, wypracowane na VETMO4TL narzędzia i dokumenty określające rozbite na jednostki efekty kształcenia umożliwiają, pomimo różnic w programach nauczania, uznawanie mobilności w ramach międzynarodowych projektów w zakresie transportu i spedycji. Stanowią tym samym olbrzymią wartość dodaną dla edukacji zawodowej i efektywnej realizacji międzynarodowych wymian stażowych uczniów.

Galeria