Komunikat Maturzyści!

Komunikat Maturzyści!

Komunikat Maturzyści!

KOMUNIKAT!

Szanowni Maturzyści!

W dniach egzaminów masowych tj. 8 czerwca, 9 czerwca oraz 10 czerwca prosimy o przybycie
do szkoły (wejście na salę egzaminacyjną)  w określonych odstępach czasowych:

Zdający o nazwisku od A-K – godz. 8:10

Zdający o nazwisku od K – Z – godz. 8:20

 

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi przebiegu egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 zamieszczonymi w zakładce: Informacje – egzamin maturalny.

 

Pamiętajcie!

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający nie może przyjść na egzamin jeśli przebywa w domu z osoba na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

 

Dołączamy życzenia samych sukcesów,

Dyrekcja i nauczyciele ZSR CKP w Kaczkach Średnich