Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Komunikat!

W dniu 11 sierpnia 2020 r. odbiór świadectw dojrzałości nastąpi wg. harmonogramu:

KlasaGodzina
Klasa IV TSOR12:30
Klasa IV TBŻ13:15
Klasa IV TMRiA14:00
Klasa IV TPS14:30

 

Osoby stawiające się po odbiór świadectwa dojrzałości zobowiązane są do przestrzegania następujących wytycznych sanitarnych:

– po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie Absolwent (lub osoba upoważniona) zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

– po odbiór świadectwa nie może przyjść Absolwent (osoba upoważniona) jeżeli przebywa w domu
z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;

– osoby dokonujące odbioru (Absolwent lub osoba upoważniona) zaopatrzone być muszą w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.