Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje, że od dnia 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. zajęcia w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jak dotychczas.

Zajęcia praktyczne na terenie szkoły są zorganizowane zgodnie z ww. rozporządzeniem dla uczniów technikum, którzy w tym roku szkolnym przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego.

Dyrektor ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Elżbieta Karwacka