Zwycięzcy konkursów reklamujących czytelnictwo

Zwycięzcy konkursów reklamujących czytelnictwo

Zwycięzcy konkursów reklamujących czytelnictwo

Biblioteka ZSR zaprosiła uczniów do udziału w kilku konkursach promujących czytelnictwo. Ich celem było podnoszenie sprawności językowej, propagowanie kultury i tradycji języka polskiego.
W kategorii na plakat, zdjęcia, zakładkę promujące czytelnictwo zwycięstwo przypadło: za plakat i zdjęcia klasie II TR5, za zakładkę Adriannie Grzelak ISpR. Za promowanie czytelnictwa podziękowania dla: Marii Koneckiej IITRB, Aleksandry Jesiołowskiej, Fabiana Dolińskiego z kl.II TR5 Dla uczestników przewidziane są nagrody.
Osiągnięte efekty to: promowanie czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzanie zainteresowań, kształtowanie wrażliwości kulturowej oraz zdobywanie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.
Składamy podziękowania i zapraszamy ponownie!

Galeria

Skip to content