Uprawnienia zdobyte – szkolenia 2020 zakończone!

W dniu 18.02.2021 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień uczniom naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział Pan Władysław Karski Wicestarosta Powiatu Tureckiego, Pani Elżbieta Karwacka Dyrektor ZSR CKP, Pan Roman Kacprzak – Naczelnik Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów, Pan Damian Brzóska Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej, Pani Katarzyna Grzelakowska – koordynator projektu, Pan Sylwester Ambroziak prowadzący kursu SEP, Pan Krzysztof Kamiński prowadzący kurs operatora wózka widłowego. Kurs SEP G1 do 1kV ukończyło 9 uczniów Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kurs kierowców wózków jezdniowych ukończyło 8 uczniów kształcących się w kierunku Technik spedytor. Uprawnienia te uczniowie zdobyli podczas zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych dzięki uczestnictwu szkoły w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Kierunki kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego.” Po uroczystym rozdaniu uprawnień zaproszeni goście zwiedzili pracownie zawodowe oraz budynek warsztatów szkolnych, gdzie odbyła się prezentacja nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego szkoły.

Galeria

Stypendium od Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymali Piotr i Joachim – gratulujemy. Szczególnie, że takie wyróżnienie to ogromny zaszczyt dla ucznia, jego rodziców, najbliższych oraz dla szkoły. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W dniu 19.02.2021r. Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik oraz Starosty Tureckiego Dariusz Kałużny otrzymali uczniowie Piotr Korczyński i Joachim Kaźmierczak z Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.
– To dla mnie ogromny zaszczyt wręczać z Panem Starostą Dariuszem Kałużnym Stypendia Premiera Mateusza Morawieckiego. Te stypendia są poświadczeniem tego, jak bardzo ciężko pracujecie – gratulował nagrodzonym uczniom Minister Ryszard Bartosik.
Wszystkim Stypendystom jeszcze raz składamy wyrazy uznania, życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z osiągnięć naukowych. Rodzicom zaś gratulujemy sukcesów wychowawczych.

Galeria