Uprawnienia zdobyte – szkolenia 2020 zakończone!

Uprawnienia zdobyte – szkolenia 2020 zakończone!

Uprawnienia zdobyte – szkolenia 2020 zakończone!

W dniu 18.02.2021 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień uczniom naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział Pan Władysław Karski Wicestarosta Powiatu Tureckiego, Pani Elżbieta Karwacka Dyrektor ZSR CKP, Pan Roman Kacprzak – Naczelnik Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów, Pan Damian Brzóska Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej, Pani Katarzyna Grzelakowska – koordynator projektu, Pan Sylwester Ambroziak prowadzący kursu SEP, Pan Krzysztof Kamiński prowadzący kurs operatora wózka widłowego. Kurs SEP G1 do 1kV ukończyło 9 uczniów Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kurs kierowców wózków jezdniowych ukończyło 8 uczniów kształcących się w kierunku Technik spedytor. Uprawnienia te uczniowie zdobyli podczas zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych dzięki uczestnictwu szkoły w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Kierunki kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego.” Po uroczystym rozdaniu uprawnień zaproszeni goście zwiedzili pracownie zawodowe oraz budynek warsztatów szkolnych, gdzie odbyła się prezentacja nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego szkoły.

Galeria

Skip to content