Dzień Edukacji Narodowej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Dzień Edukacji Narodowej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Dzień Edukacji Narodowej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Dzień Nauczyciela jest okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy tworzą i organizują edukację we wszystkich jej wymiarach. Należy pamiętać o tych, którzy uczą o tych co przygotowują warunki pracy i tych, którzy wspierają szkołę w budowaniu osobowości uczniów.

Tak więc 13 października 2021 roku  w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tego spotkania nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wręczone zostały nagrody dyrektora szkoły. Dla dwojga  nauczycieli wnioskowano o nagrody starosty, dwoje nauczycieli otrzymało nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a jedna  Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W  wydarzeniu wzięli udział pracownicy ZSR CKP, uczniowie a także zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie, Powiatowej Komendy Policji w Turku, Związku Sybiraków,  Rady Rodziców oraz ksiądz proboszcz .

Uczniowie przygotowali dla zgromadzonych na auli szkolnej niezapomniany koncert połączony z życzeniami. refleksjami i przemyśleniami młodzieży żyjącej w niełatwych czasach naznaczonych pandemią i trudnościami w komunikacji. Wyrażał on wdzięczność młodych ludzi XXI wieku, którym przyszło zmagać się z nowym wymiarem edukacji i  nauczania na odległość. Występujący podkreślili jak ważna dla nich jest bezpośrednia relacja z nauczycielami i rówieśnikami. W przepięknych utworach muzycznych dali wyraz wiary we wspólnotę, którą tworzą razem ze swoimi wychowawcami i nauczycielami.

Szkolni artyści w składzie: Jakub Naparty, Weronika Rutkowska, Iga Kurasik , Marysia Konecka, Aleksandra Jesiołowska, Wiktoria Krawczyk, Julia Bartnik, Gabriela Bąk, Magdalena Cicha, Dominik Okoński, Mateusz Janicki, Dominik Kaźmierczak, Joachim Kaźmierczak, Fabian Doliński, Kamil Korycki, Natalia Pietrzak, Tobiasz Mituta  uświetnili w niezwykły sposób szkolną uroczystość.

Szkolna akademia zbiegła się z wręczeniem nagród w konkursie na film historyczny, poświęcony ważnemu wydarzeniu z historii Polski –  Wielkopolska 2021 w ramach VI Edycji projektu „Patria Nostra”. Grupa uczniów ZSR CKP w Kaczkach Średnich zdobyła pierwsze miejsce. Szkołę na gali reprezentowali uczniowie oraz  opiekun projektu. Serdecznie gratulujemy. Był to niezwykły i radosny  dzień dla całej społeczności Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, który potwierdził słowa Alberta Einsteina,  że największym kunsztem nauczyciela jest sprawienie aby uczeń potrafił wyrazić siebie a zdobywana wiedza stała się źródłem jego radości.

Galeria

Skip to content