Uczniowie ZSR w wyprawie na 3K

Uczniowie ZSR w wyprawie na 3K

Uczniowie ZSR w wyprawie na 3K

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego. Zajęcia dla uczniów klas IV przeprowadziła Pani Romualda Zagozda- Frątczak – doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku. Warsztaty przebiegały pod hasłem “Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Celem spotkania było przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery.
Uczniowie pracując w grupach przygotowywali plakaty. Poprzez rysunek przedstawili jaką dla nich wartość ma kariera, które kompetencje są potrzebne w nieustannie zmieniających się warunkach rynku pracy oraz jakie znaczenie ma kreatywność. Podczas warsztatów przyszli absolwenci rozwijali w sobie postawę zaradności oraz odpowiedzialności za swoją karierę zawodową. Młodzież nie może poprzestać na kształceniu się w jednym kierunku, ale musi łączyć wiele umiejętności, mieć świadomość ciągłego doskonalenia, być przygotowana do zmiany miejsca pracy, a czasem również zawodu.

Galeria

Skip to content