Ślubowanie klas mundurowych

Ślubowanie klas mundurowych

Ślubowanie klas mundurowych

W środę 8 czerwca 2022 r. uczniowie trzech roczników klas mundurowych złożyli uroczyste ślubowanie. Dotychczas organizacja tej uroczystości nie była możliwa ze względu na ograniczenia pandemiczne. Klasy mundurowe w Zespole Szkół Rolniczych to duma szkoły o czym w swoim przemówieniu mocno podkreślała Pani Dyrektor Elżbieta Karwacka.

Uroczystość ślubowania dawnym zwyczajem rozpoczęła się mszą Świętą w Kościele parafialnym w Kaczkach podczas której Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na fakt, że patronem tego dnia jest święta Jadwiga polska Królowa, która była wrażliwa na losy człowieka, niosąc pomoc potrzebującym, a przede wszystkim pełna wiary i miłości. Dlatego to święto dobrze wpasowuje się w ślubowanie uczniów, którzy podjęli trud nauki w klasach mundurowych. Służba bowiem wpisuje się w charakter pracy policjanta, strażaka czy wojskowego. Podczas uroczystości Komendant KP Policji w Turku Michał Grzelak składając życzenia uczniom podkreślił, że wielu absolwentów z Kaczek już dziś pracuje w Policji w Turku i na terenie Wielkopolski. Życzenia kadetom złożył także Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich Na Rzecz Rozwoju Szkoly i Środowiska Lokalnego Jerzy Zygmunt. Wśród gości zaproszonych byli także przedstawiciele władz samorządowych – Wójt Karol Mikołajczyk i Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Turku Sławomir Kosobudzki, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie ppłk mgr inż. Adam Nawrocki, kpt. Jacek Ekiert z Państwowej Straży Pożarnej w Turku, ppor. Robert Maas z WCR, oraz nasi sąsiedzi z Domu dla Dzieci i Młodzieży, których reprezentowała pełniąca obowiązki dyrektora placówki pani Justyna Jasak, Na naszej uroczystości nie mogło także zabraknąć Pani Ani Wronowskiej ze Związku Sybiraków.

Pani Dyrektor Elżbieta Karwacka ogłosiła także, że Zespół Szkół Rolniczych otrzymał zezwolenie na otwarcie Oddziału Przygotowania Wojskowego w naszej szkole zachęcając do składania podań o przyjęcie do tej elitarnej klasy, w której uczniowie będą kształcić się we współpracy z Wojskiem Polskim. W oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Zapraszamy uczniów klas ósmych do składania podań do klasy Liceum Ogólnokształcącego OPW.

 

Galeria

Skip to content