Początek roku szkolnego

Początek roku szkolnego

Początek roku szkolnego

Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy oraz dyrektorzy placówek edukacyjno-wychowawczych z Kaczek Średnich rozpoczęli nowy rok szkolny mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym.
Następnie o godzinie 9.30 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. Na placu szkolnym odbyła się uroczysta inauguracja roku oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Ja uczeń Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich ślubuję: „…wspierać słabszych i potrzebujących, przestrzegać prawa, przeciwstawiać się przejawom agresji i nietolerancji, pilnie zdobywać wiedzę….”. Między innymi tymi słowami uczniowie klas pierwszych rozpoczęli swoją przygodę w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.
Pani dyrektor Elżbieta Karwacka powitała uczniów i nauczycieli i życzyła wszystkim pomyślności i wiele radości z pracy w nadchodzącym roku szkolnym.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się naczelnik wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym pan Sławomir Kosobudzki, kpt. Tomasz Waściński ze 124 batalionu Lekkiej Piechoty w Śremie, mł. bryg. Piotr Pietrucha – Komendant Powiatowy PSP w Turku, podinsp. Andrzej Grobelski – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Turku, por. Robert Maas – Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie oraz uczący w Oddziale Przygotowania Wojskowego st. chor. szt. Janusz Nowinowski.
Reprezentujący Starostę pan naczelnik Sławomir Kosobudzki zwrócił uwagę na znakomity nabór w szkole oraz dobre wyniki matur. Gratulował dyrekcji oraz całej społeczności szkolnej efektów dobrej pracy w ostatnich latach.
Reprezentujący wojsko kpt. Tomasz Mościński odczytał list od ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka, wraz z por. Robertem Maasem wręczyli specjalny kalendarz wojskowy tzw. „Kalendarz z mundurem”, który dostępny jest w wirtualnym formacie, z którego każdy może korzystać.

Galeria

Skip to content