Zjazd Absolwentów 2023

Zjazd Absolwentów 2023

Zjazd Absolwentów 2023

Szanowni Absolwenci ZSR CKP w Kaczkach Średnich

W dniu 29 września b.r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich odbędzie się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego stadionu lekkoatletycznego. Od momentu jego powstania  w 1979 roku był areną rywalizacji sportowej oraz bazą treningową dla kolejnych pokoleń sportowców uczęszczających do naszej szkoły. Z czasem wśród trenujących na tym stadionie (zawodników i trenerów) pojawiło się marzenie o tartanowej nawierzchni, które przez wiele lat pozostawało jedynie w sferze pobożnych życzeń. Dziś to marzenie się urzeczywistnia, a 29 września nastąpi oficjalne zmaterializowanie tego marzenia.

Otwarcie zmodernizowanego stadionu jest doskonałą okazją do spotkania absolwentów po latach. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich absolwentów, którzy uprawiali jakąkolwiek dyscyplinę sportową w naszej szkole (m.in. byłych lekkoatletów, siatkarzy, siatkarki, koszykarki, …).  Zapraszamy wszystkich absolwentów, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu.

Na dzień 29 września zostały zaplanowane jeszcze dwa wydarzenia, ważne z punktu widzenia absolwentów naszej szkoły. Pierwszą z nich jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej osobie założyciela i pierwszego dyrektora szkoły Stanisława Żuchowicza. Drugą okazją jest promocja publikacji pt. „Wielki sport w Kaczkach Średnich” autorstwa Łukasza Panfila, która upamiętnia osoby – tworzące na przestrzeni ponad 60 lat – sport w Kaczkach Średnich z profesorem Mirosławem Panfilem na czele.

Dokładny program i harmonogram wydarzeń planowanych w szkole na dzień 29 września można znaleźć na stronie internetowej ZSR CKP w Kaczkach Średnich oraz profilu facebokowym szkoły oraz stowarzyszenia absolwentów. Po uroczystościach w szkole zapraszamy na spotkanie towarzyskie absolwentów, które  odbędzie w Zajeździe Staropolskim w Olszówce.

Serdecznie zapraszamy. Liczymy na Waszą obecność.

 

Karol MikołajczykElżbieta KarwackaDariusz Kałużny
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSR CKP w Kaczkach Średnich

 

Dyrektor ZSR CKP w Kaczkach ŚrednichStarosta Turecki

 

 

Ważne informacje techniczne.

  1. Warunkiem udziału Absolwenta w zjeździe jest dokonanie wpłaty w kwocie 160 zł na konto Stowarzyszenia Absolwentów z dopiskiem: „Zjazd absolwentów -imię i nazwisko (nazwisko rodowe) – rok ukończenia szkoły”
    Nr konta: 91 8557 0009 2006 0800 0067 0002
    W ramach tej kwoty Absolwent ma zapewnione: publikację „Wielki sport w Kaczkach Średnich”, poczęstunek w szkole, biesiada w Zajeździe Staropolskim do godzin późno wieczornych.

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej do 22 września.

  1. Osoby chcące włączyć się w fundację pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci Dyrektora Stanisława Żuchowicza mogą dokonać wpłaty dowolnej kwoty na ten sam nr konta z dopiskiem „Tablica pamiątkowa”.
  2. Istnieje możliwość noclegu w naszym szkolnym internacie (liczba miejsc ograniczona). Zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą (tel. 63 289 84 10)

 

Osoby do kontaktu:

 

Karol Mikołajczyk – 663363321

Mariusz Wachowicz – 601147812

Bogdan Rosicki – 607168494

Andrzej Małolepszy – 693067404

Łukasz Panfil – 530666363

Ewa Pietrzak (Żuchowicz) – 722364414

Alicja Paterkiewicz-Siepka – 693505224

 

Do miłego zobaczenia!

Galeria

Skip to content