Plan spotkań z rodzicami 21.09.2023 r.

Plan spotkań z rodzicami 21.09.2023 r.

Plan spotkań z rodzicami 21.09.2023 r.

Klasy V maturalne spotkanie z wicedyrektor Elżbietą Wojciechowską aula godzina 15:30

Klasy I spotkanie z dyrektorem szkoły panią Elżbieta Karwacką na sali gimnastycznej 15:30.

Obowiązkowy dyżur wszystkich nauczycieli – dostępność dla rodziców od 15:15 do 16:00.

Po spotkaniu z dyrektorem rodzice udają się na spotkanie z wychowawcami.

Spotkanie rodziców z wszystkich klas z wychowawcą godz. 16:00:

Wybór delegata i trójek klasowych.

 

Harmonogram

Lp. Klasa Wychowawca klasy Sala nr

1. T TM Piotr Piekarski 21

2. I TPS Małgorzata Tomalak PPS

3. I TR Agata Ficner AULA

4. I TSP-OPW Sebastian Szewczyk 48

5. I TŻ Karolina Skórka PG

6. I TAK Jolanta Wypiór 67

7. I TP Elżbieta Wojciechowska 30

8. I LO – OPW Agnieszka Pinkowska 36

9. I LO – RM Sylwia Bojko-Brzychcy 75

10 . I TDEO I TD I energia Sylwia Chrzuszcz PEO

Razem klasy I – 10 klas

1. II TM Ewelina Boczek 23

2. II TPS Emil Jasiakiewicz 6

3. II TR Halina Kaczewiak 41

4. II TSP Agnieszka Szymańska 44

5. II TŻ Ewa Kowalska 11

6. II LO Monika Gomółka 50 (w zastępstwie p. Janusz Nowinowski)

7. II energia Ksenia Skała 47

8. II tak Agnieszka Heine-Chałupniczak 68

9. II TPB I ProgI Bud. Janusz Jasiakiewicz 45

Razem klasy II – 9 klas

1. III MRA Tomasz Jakubowski 46

2. III PSB TPS TB Iwona Kałużna 55

3. III SEO TSp TUiSEO Arleta Linka 51

4. III RAK TR TAK Anita Nawrot POR

5. III PŻ TP TŻ Lucjan Włodarczyk 49

Razem klasy III – 5 klas

1 IV TMR Renata Szymańska 7

2 IV TPS Damian Wdowiński 10

3. IV TŻB TŻ TB Iwona Rosiak 4

4. IV TSPR TSp TR Urszula Kwiatkowska 53

R-m klasy IV – 4 klasy

1. V SpE TSp TUiSEO Grzelewska Anna 43

2. V TMRA Agnieszka Wróblewska 42

3. V BŻ TB TŻ Monika Kędzia 31

4. V TPS Sebastian Soszyński NPPS

5. V TR Marta Zefirjan – Śliga 71

R-m klasy V – 5 klas

 

 

Po spotkaniu z wychowawcą i przeprowadzeniu tajnych wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców

i delegata do Rady Rodziców Szkoły odbędzie się w auli szkolnej ok. godz. 17:30 spotkanie Rady Rodziców Szkoły, na którym odbędą się wybory przewodniczącego i składu prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej oraz nastąpi m.in. zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Skip to content