Sztafeta zawodowa w Kaczkach Średnich

Sztafeta zawodowa w Kaczkach Średnich

Sztafeta zawodowa w Kaczkach Średnich

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 30 listopada 2023 r.  zorganizował II edycję Międzyszkolnego Konkursu  Umiejętności Zawodowych ,,WYŚCIG ZAWODOWCÓW’’. Konkurs miał formę rywalizacji  drużynowej do której przystąpili uczniowie klas ósmych szkół podstawowych powiatu tureckiego :

Szkoła Podstawowa w Kaczkach Średnich

Szkoła Podstawowa w Miłaczewie

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie

Szkoła Podstawowa w Cisewie

Szkoła Podstawowa w Chylinie

Szkoła Podstawowa w Słodkowie

Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Szkoła Podstawowa w Władysławowie

Szkoła Podstawowa w Przykonie

Na trasie wyścigu tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali wykonując zadania związane z zawodami: technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, technik reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik programista. Pomiędzy poszczególnymi etapami wyścigu na drużyny czekały zadania bonusowe – zagadki językowe i wiedzy ogólnej.

Ideą konkursu było zaprezentowanie kierunków kształcenia znajdujących się w ofercie edukacyjnej szkoły, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań zawodowych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Przeprowadzony konkurs wsparł także szkoły podstawowe w realizacji doradztwa zawodowego.

Kulminacyjnym punktem ,, WYŚCIGU ZAWODOWCÓW’’ była dogrywka trzech drużyn                 o III miejsce na podium.  Po zakończeniu zmagań zawodowych ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody rzeczowe:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kawęczynie którą reprezentowali:

Jan Balcerzak

Kamil Górski

Marcin Jarentowski

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Chylinie którą reprezentowali:

Michalina Bartosik

Gabriela Oblizajek

Dominika Woźniak

III miejsce Szkoła Podstawowa w Cisewie którą reprezentowali:

Nadia Stefaniak

Karolina Kiernicka

Jakub Knychała

Wyróżnienia otrzymali wszyscy pozostali uczniowie, a podziękowania złożono na ręce opiekunów.

Fundatorami nagród byli : Starosta Turecki Pan Dariusz Kałużny, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego

Sponsorem wyrobów cukierniczych było Piekarstwo Krzysztof Ogrodowczyk z Malanowa.

Międzyszkolny konkurs umiejętności zawodowych zorganizowały i przygotowały: p. Elżbieta Wojciechowska, p. Monika Kędzia wraz z pomocą nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów.

Galeria

Skip to content