Dowiedz się co nowego

Aktualności

Uprawnienia zdobyte – szkolenia 2020 zakończone!

W dniu 18.02.2021 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień uczniom naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział Pan Władysław Karski Wicestarosta Powiatu Tureckiego, Pani Elżbieta Karwacka Dyrektor ZSR CKP, Pan Roman Kacprzak – Naczelnik Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów, Pan Damian Brzóska Prezes Tureckiej Izby […]

Stypendium od Premiera Mateusza Morawieckiego

Stypendium od Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymali Piotr i Joachim – gratulujemy. Szczególnie, że takie wyróżnienie to ogromny zaszczyt dla ucznia, jego rodziców, najbliższych oraz dla szkoły. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując […]

Lucjan Włodarczyk – Rzecznik Praw Ucznia

Lucjan Włodarczyk – Rzecznik Praw Ucznia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich kontakt: lwlodarczyk@zsrkaczki.edu.pl lub Messenger Rola rzecznika: · propagowanie praw ucznia i dziecka reprezentowanie interesów uczniów · na posiedzeniach Rady Pedagogicznej współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia · mediacja między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych · […]

Konkurs biblioteki – Światowy Dzień Kota

Światowy Dzień Kota to okazja, by pomóc kotom wolno żyjącym i podopiecznym schronisk i przytulisk dla kotów . Święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 1990) a w Polsce (od 2006). Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach […]

Nasi bohaterowie!

Konkurs „Dzisiaj każdy może być bohaterem!” to przedsięwzięcie kulturalne, które w czasie pandemii COVID-19 miało uaktywnić artystycznie dzieci i młodzież, ale przede wszystkim uwrażliwić na relacje społeczne, tak nietypowe w obecnych czasach. Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz […]

Zwycięzcy konkursów reklamujących czytelnictwo

Biblioteka ZSR zaprosiła uczniów do udziału w kilku konkursach promujących czytelnictwo. Ich celem było podnoszenie sprawności językowej, propagowanie kultury i tradycji języka polskiego. W kategorii na plakat, zdjęcia, zakładkę promujące czytelnictwo zwycięstwo przypadło: za plakat i zdjęcia klasie II TR5, za zakładkę Adriannie Grzelak ISpR. Za promowanie czytelnictwa podziękowania dla: Marii Koneckiej IITRB, Aleksandry Jesiołowskiej, […]

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919

W tym roku obchodzimy 102 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, które zakończyło się sukcesem dla Wielkopolan. Zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki wyrzeczeniom i ofiarności Wielkopolan, którzy ponosili koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem powstańczej armii. Patriotyzm, odwaga i głębokie poczucie obowiązku wobec odradzającej się ojczyzny przypieczętowało przyłączenie ziem Wielkiego Księstwa Poznańskiego do II Rzeczpospolitej. Pomimo faktu, iż powiat […]

Ogłoszenie

Dzień 24 grudnia (czwartek) 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

Stan Wojenny – 13 grudnia 1981 r. – Pamiętamy

Rankiem 13 grudnia 1981 roku miliony Polaków zostały poinformowane przez gen. Jaruzelskiego o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Przewrót wojskowy planowany z wielomiesięcznym wyprzedzeniem wprowadzał w naszym kraju godzinę milicyjną,  ograniczenie swobody przemieszczania się, zakaz strajków i manifestacji, blokadę połączeń telefonicznych oraz internowanie działaczy związkowych i politycznych. Gen. Wojciech Jaruzelski w swym przemówieniu […]

Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje, że od dnia 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. zajęcia w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbywać się będą w […]

Drugie miejsce dla drużyny z ZSR CKP

30 listopada 2020 roku w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa V edycji międzynarodowego konkursu historyczno-filmowego PATRIA NOSTRA. To już trzecia uroczystość, w której udział wzięła młodzież ZSR CKP w Kaczkach Średnich. Zadaniem uczestników było stworzenie krótkiego filmu lub animacji (odpowiednio 45 lub 30 sekund) dotyczącej ważnych wydarzeń z dziejów Polski. Trzyosobowe drużyny musiały wybrać temat […]
Skip to content