Dowiedz się co nowego

Aktualności

Lekcja z życiem

“Drodzy uczniowie! Już wiele razy pokazaliście, że potraficie pomagać i bierzecie czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych w naszej szkole. W tym roku SU planował akcję pobierania krwi oraz szpiku. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany. Nie chcemy jednak biernie trwać i nic nie robić. Nadal jesteśmy w projekcie #KOMORKOMANIA. W związku z tym mamy prośbę […]

Zarządzenie w sprawie obowiązkowego zakrywania ust i nosa

Zarządzenie w sprawie obowiązkowego zakrywania ust i nosa

OGŁOSZENIE

Dzień 14 sierpnia (piątek) 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Zaproszenie na zebranie Stowarzyszenia

Zaproszenie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 24 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 w auli szkolnej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 22 sierpnia br. mailowo na adres: sekretariat@zsrkaczki.edu.pl lub […]

Odbiór świadectw dojrzałości

Komunikat! W dniu 11 sierpnia 2020 r. odbiór świadectw dojrzałości nastąpi wg. harmonogramu: Klasa Godzina Klasa IV TSOR 12:30 Klasa IV TBŻ 13:15 Klasa IV TMRiA 14:00 Klasa IV TPS 14:30   Osoby stawiające się po odbiór świadectwa dojrzałości zobowiązane są do przestrzegania następujących wytycznych sanitarnych: – po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie Absolwent (lub […]

Komunikat Maturzyści!

KOMUNIKAT! Szanowni Maturzyści! W dniach egzaminów masowych tj. 8 czerwca, 9 czerwca oraz 10 czerwca prosimy o przybycie do szkoły (wejście na salę egzaminacyjną)  w określonych odstępach czasowych: Zdający o nazwisku od A-K – godz. 8:10 Zdający o nazwisku od K – Z – godz. 8:20   Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi […]

Komunikat Maturzyści!

KOMUNIKAT! Szanowni Maturzyści! W dniach egzaminów masowych tj. 8 czerwca, 9 czerwca oraz 10 czerwca prosimy o przybycie do szkoły (wejście na salę egzaminacyjną)  w określonych odstępach czasowych: Zdający o nazwisku od A-K – godz. 8:10 Zdający o nazwisku od K – Z – godz. 8:20   Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi […]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku  Na podstawie: 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, […]
Skip to content