Informacje z działu: Ogólne

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku  Na podstawie: 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, […]
Czytaj całość
Jak bardzo groźne jest sięganie po alkohol, szczególnie w młodym wieku? Jakimi argumentami posłużyć się, by przestrzec swych rówieśników przed szkodliwymi napojami energetyzującymi? Fachową wiedzę w tym zakresie uzyskali uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSR CKP, którzy uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. […]
Czytaj całość
Komunikat Dyrektora Zespołu Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich Szanowni Państwo w związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie interesantów i pracowników Szkoły , wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy ZSR CKP w Kaczkach Średnich od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania: 1) wejście do siedziby Szkoły  […]
Czytaj całość
Ostatnie dni lutego 2020 roku dla uczniów technikum budownictwa ZSR CKP w Kaczkach Średnich, były bardzo pracowite… 28 lutego Dominika Ciechanowska, Wiktor Siwek i Mateusz Żołądkiewicz brali udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy budowlanej -„Budowlane ABC”, który odbył się w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Nasza drużyna zajęła tam IV […]
Czytaj całość
Sztuka , muzyka, architektura- te dziedziny kultury wysokiej stały się podstawą ”Menu Kulturalnego”- projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych na Rzecz Rozwoju Środowiska Lokalnego. Od października 2019 r.  do kwietnia b.r. w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację PZU, uczniowie ZSR  uczestniczyli  w licznych wyjazdach do teatrów, opery, kina konesera oraz szeregu […]
Czytaj całość
Słodycze lubią niemal wszyscy, a świeżym, pachnącym ciastom, czekoladzie i innym deserom trudno się oprzeć. To uczucie zna doskonale młodzież z naszej szkoły, która wybrała się w cukierniczą podróż na największe w Polsce targi branży cukierniczej i lodziarskiej – Expo Sweet 2020. W Warszawie uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSR CKP w […]
Czytaj całość
W związku z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: – Przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; – […]
Czytaj całość