Informacje z działu: Ogólne

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dnia 30 września 2022 roku odbył się w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Chłopaka. W turnieju udział wzięło 19 drużyn, w tym drużyna nauczycieli oraz drużyna młodzieży z Ukrainy uczęszczającej do naszej szkoły. Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim. Tuż za podium, miejsce 4 wywalczyła […]
Czytaj całość
Dnia 23.09.2022 roku uczniowie klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wzięli udział w międzynarodowej wystawie maszyn rolniczych AGRO SHOW.  Jest to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. W 2018 roku przypadła 20-ta edycja wystawy. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza wystaw rolniczych i co roku gromadzi wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i […]
Czytaj całość
Tegoroczna, już 29 akcja Sprzątanie Świata, będąca częścią międzynarodowego ruchu o nazwie  „Clean Up the World” przebiegła pod hasłem Wszystkie śmieci są nasze. Główny jej cel to nie tylko sprzątanie naszej planety, ale przede wszystkim edukacja o nieśmieceniu. Akcja Sprzątanie Świata – Polska to praktyczna lekcja ekologii. Kto raz wyszedł posprzątać, nie będzie już śmiecić. […]
Czytaj całość
Dnia 16 września 2022 uczniowie klas I i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w targach na Atlas Arenie w Łodzi. Było to najważniejsze wydarzenie branży produktów ekologicznych i naturalnych w Polsce. Na odwiedzających targi czekał największy wybór produktów certyfikowanych, naturalnych, regionalnych i tradycyjnych wytwarzanych przez polskich, jak i zagranicznych producentów oraz  przetwórców. Targi […]
Czytaj całość
Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy oraz dyrektorzy placówek edukacyjno-wychowawczych z Kaczek Średnich rozpoczęli nowy rok szkolny mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym. Następnie o godzinie 9.30 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. Na placu szkolnym odbyła się uroczysta inauguracja roku oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ja uczeń Zespołu […]
Czytaj całość
W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich uruchomiono Liceum Ogólnokształcące – Oddział Przygotowania Wojskowego. Jako jednostkę patronacką przydzielono 12. Wielkopolską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. W poniedziałek, 29 sierpnia br. po uzgodnieniu szczegółów współpracy, podpisano stosowne porozumienie w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) przez patronacką […]
Czytaj całość
W związku z wejściem w życie dnia 2 sierpnia 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE i Euratom) 2018/1046 z dn. 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 223/2014 […]
Czytaj całość
Trwa nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej Kurs jest kierowany do: • osób, które chcą zdobyć zawód rolnika, • osób, które po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą, • osób, które ubiegają się o środki unijne. W ramach kursu prowadzony jest kurs na prawo jazdy kategorii T. Po ukończeniu kursu słuchacz […]
Czytaj całość
24 czerwca 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich  zakończyli rok szkolny 2021/2022. Na placu szkolnym, podczas uroczystej akademii wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody  dla najlepszych uczniów. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za szczególne osiągnięcia edukacyjne i najwyższą średnią ocen otrzymała Justyna Urbaniak uczennica klasy 3SpE. Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów […]
Czytaj całość
W środę 8 czerwca 2022 r. uczniowie trzech roczników klas mundurowych złożyli uroczyste ślubowanie. Dotychczas organizacja tej uroczystości nie była możliwa ze względu na ograniczenia pandemiczne. Klasy mundurowe w Zespole Szkół Rolniczych to duma szkoły o czym w swoim przemówieniu mocno podkreślała Pani Dyrektor Elżbieta Karwacka. Uroczystość ślubowania dawnym zwyczajem rozpoczęła się mszą Świętą w […]
Czytaj całość
 Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.  Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.   Dnia 2 czerwca 2022r. w ZSR CKP w Kaczkach Średnich odbył się konkurs języka angielskiego ,,5 Tasks English Quiz” w formie testu online. Przystąpili do niego uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności językowych, […]
Czytaj całość
Konkurs graficzny na najlepszą propozycję logo dla biblioteki został ogłoszony wśród młodzieży z terenu powiatu tureckiego. Zadanie polegało na opracowaniu znaku graficznego, który mógłby promować  Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku. Spośród wszystkich prac, wyłoniono dwie, które zdaniem jury zasługiwały na szczególną uwagę ze względu na profesjonalizm wykonania i kreatywność. Podczas rozstrzygnięcia konkursu i uroczystego wręczenia […]
Czytaj całość
Skip to content