Egzaminy zawodowe 2020-2021

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. oraz
  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzany jest w trakcie dwóch sesji:

  • Sesja zimowa: styczeń – luty 2021 (od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r.)
  • Sesja letnia: czerwiec – lipiec 2021 ( od 21 czerwca do 8 lipca 2021 r.)

Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzany jest w sesji:

  • Sesja letnia: czerwiec – lipiec 2021 ( termin główny   od 7 czerwca do 21 czerwca 2021 r.)

Egzamin składa się z dwóch części:

  • pisemnej – odbywającej się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
  • praktycznej – w formie dokumentu (d), dokumentu z komputerem (dk) oraz wykonania (w)

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i egzaminie zawodowym :

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

Pliki do pobrania

Wytyczne dla uczniów, absolwentów i słuchaczy KKZ

Informacja o sposobie oprganizacji i przeprowadzaniu egzaminu

Harmonogram część pisemna i praktyczna formuła 2019

Harmonogram część pisemna i praktyczna formuła 2017

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

Harmonogram części pisemnej

Harmonogram częci praktycznej

Skip to content