ERASMUS

Podsumowanie Staży Zagranicznych w ZSR Kaczkach Średnich

W poniedziałek, 30 października, aula ZSR CKP w Kaczkach Średnich zamieniła się w miejsce pełne dumy i radości. To właśnie tam odbyło się uroczyste podsumowanie staży zagranicznych, które miały miejsce w maju 2023 roku, oraz wręczenie Europejskich Paszportów Zawodowych (Europass- Mobilność) i certyfikatów potwierdzających udział uczniów w kursach językowych.
Głównym celem projektu „Rozwój Osobisty i Zawodowy” było przygotowanie uczniów ZSR CKP do pracy w ich wybranych zawodach. Realizacja tego celu miała miejsce poprzez odbycie staży zagranicznych w Hiszpanii, w których uczestniczył 30 uczniów wszystkich zawodów klas czwartych.

Podczas staży uczniowie ZSR CKP w Kaczkach Średnich zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe, rozwijali swoje umiejętności językowe oraz kompetencje miękkie. Projekt ten nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej w wysokości 79 000 Euro.

Jak podkreśliła pani dyrektor Elżbieta Karwacka, staże zagraniczne stanowiły nie tylko okazję do zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, ale także do osobistego rozwoju. Wyjazd do obcego kraju, codzienne wyzwania, takie jak poruszanie się po nieznanym terenie czy komunikacja w obcym języku, sprawiły, że nasi uczniowie stali się bardziej niezależni i pewni siebie. Młodym ludziom pogratulował również obecny na wydarzeniu naczelni Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku, Błażej Maleta.

Europassy oraz certyfikaty z kursów językowych, które zostały wręczone podczas uroczystości, są nie tylko dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje, ale także inwestycją w przyszłość uczniów. Wpisane do CV, zwiększą atrakcyjność ich aplikacji na rynku pracy. Projekt ten nie tylko zwiększył kompetencje zawodowe uczniów, ale również przyczynił się do rozwoju placówki edukacyjnej. Wypracowane metody nauczania i dokumenty projektowe będą wykorzystane w przyszłych działaniach projektowych.

Sukces uczniów ZSR CKP w Kaczkach Średnich to wynik ich ciężkiej pracy, zaangażowania i determinacji dyrekcji, nauczycieli oraz koordynatorów projektu, pań: Agnieszki Szymańskiej i Elżbiety wojciechowskiej. Jest to także dowód na to, że międzynarodowe projekty edukacyjne, takie jak program Erasmus+, mają ogromny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy młodych ludzi.

Galeria

Skip to content