ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Previous Next

Porozumienie między ZSR CKP i JTI

W dniu 24 czerwca 2016 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich a JTI Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Gostkowie Starym.  Strony umowy reprezentowali: Krzysztof Świerk - dyrektor ZSR oraz Magdalena Florczak - przedstawiciel fabryki w Gostkowie Starym. Porozumienie jest kolejnym elementem rozwoju kontaktów ZSR z przedsiębiorstwami w dziedzinie nauki i przemysłu. Jego celem jest m. in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie nauczania i kształcenia specjalistów w najnowszych dla przedsiębiorstw technologiach.
W ramach współpracy JTI Polska Sp. z o. o. umożliwia odbywanie praktyk zawodowych na terenie fabryki oraz oferuje wsparcie w opracowaniu programów kształcenia i innowacji pedagogicznych.
ZSR zobowiązuje się do prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej naboru w zawodach, na jakie Spółka zgłosi zapotrzebowanie oraz do wdrażania w miarę możliwości sugestii przedstawicieli firmy dotyczących realizacji programów nauczania.
Współpraca stron pozwoli uzupełnić kompetencje zawodowe i ma zaowocować kompletnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym potencjalnych pracowników firmy.

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej