ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Previous Next

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy to zawód szerokoprofilowy, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, lingwistyczną oraz informatyczną.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:

 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • organizowania procesu sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi,
 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych,
 • wykonania projektów reklam przy pomocy programów graficznych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony jako: specjalista ds. reklamy,

 • pracownik działu badań rynkowych,
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • grafik komputerowy,
 • pracownik działu reklamy w mediach,
 • specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
 • specjalista ds. produkcji,
 • pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • kreatywnych,
 • otwartych na nowe doświadczenia,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • otwartych na innowacje technologiczne.

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest etapami w dwóch kwalifikacjach:
1.    Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
2.    Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

                 Chcesz zostać grafikiem komputerowym?

           A może ciekawi Cię praca w reklamie i marketingu?

                       Środki masowego przekazu?!

 •  Poznaj obsługę programów graficznych!
 • Dowiedz się, co to Public Relations!
 • Poznaj pracę w agencji reklamowej
 • Bądź kreatywny!!!

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej