ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Previous Next

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Program nauczania obejmuje trzy kwalifikacje:
M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Po każdej kwalifikacji jest przeprowadzany państwowy egzamin, po uzyskaniu pozytywnego wyniku absolwent otrzymuje tytuł „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”.

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.


Możliwości zatrudnienia absolwenta:
wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej