ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Procedury

Statuty

Statut Technikum

Statut Liceum Ogólnokształcącego

 

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018-19

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW

 

Nauczanie indywidualne

Procedura nauczania indywidualnego

Załącznik 1 do procedury

Załącznik 2 do procedury

Załącznik 3 do procedury

Załącznik 4 do procedury

 

Druki i podania

Druk - Zwolnienie z zajeć szkolnych

Podanie - egzamin poprawkowy

Podanie - powtarzanie klasy

Podanie - przeniesienie do innej klasy

Podanie - wydanie duplikatu legitymacji

Podanie - zmiana jezyka

KWESTIONARIUSZ - w sprawie przyznania miejsca w internacie w roku szkolnym

 

Procedury

Procedura antymobingowa

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ W PPP

wniosek rodzica do dyrektora

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego

Procedura zwalniania uczniów z nauki jazdy pojazdem silnikowym

Procedura postępowania szkolnego w przypadku nieuczestniczenia ucznia w lekcjach religii/etyki,

Procedura zwalniania uczniów z technologii informacyjnej i drugiego języka obcego

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej