Egzaminy zawodowe 2019-2020

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2019/2020

https://www.oke.poznan.pl/cms,2193,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. oraz
  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019- 2020 przeprowadzany jest w trakcie dwóch sesji:
– Sesja zimowa: styczeń – luty 2020r.
– Sesja letnia: czerwiec – lipiec 2020r.

Egzamin składa się z dwóch części:
pisemnej – odbywającej się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
praktycznej – w formie dokumentu (d), dokumentu z komputerem (dk) oraz wykonania (w).

 

Pliki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Harmonogram część pisemna

Harmonogram część praktyczna

Wytyczne - egzamin zawodowy

Skip to content