Egzaminy zawodowe

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2018/2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,2193,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. oraz
  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018- 2019 przeprowadzany jest w trakcie dwóch sesji:
– Sesja zimowa: styczeń – luty 2019r.
– Sesja letnia: czerwiec – lipiec 2019r.

Egzamin składa się z dwóch części:
pisemnej – odbywającej się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
praktycznej – w formie dokumentu (d), dokumentu z komputerem (dk), wykonania z komputerem (wk) oraz wykonania (w).

Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku (na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2019 r.)

Pliki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do egzaminu