Liceum Ogólnokształcące (klasa wojskowa) – Oddział Przygotowania Wojskowego

Liceum Ogólnokształcące (klasa wojskowa) – Oddział Przygotowania Wojskowego

Liceum Ogólnokształcące (klasa wojskowa) – Oddział Przygotowania Wojskowego

 • Klasa realizuje program Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Program liceum poszerzony został o bardzo wiele ciekawych zajęć i wycieczek.
 • Uczymy profesjonalnego posługiwania się bronią podczas zajęć na strzelnicy.
 • Uczniowie otrzymują jeden komplet umundurowania i wyposażenia wojskowego na czas nauki za darmo.
 • Uczniowie otrzymują z Ministerstwa certyfikat ukończenia klasy OPW
 • Absolwenci otrzymują 9 punktów w rekrutacji na uczelnie wojskowe.
 • Kadeci maja skróconą służbę przygotowawczą do wojska.
 • Uczniowie mają pierwszeństwo podczas przyjęcia do WOT
 • Zaproponowany kierunek jest bardzo ciekawą alternatywą dla nudnej nauki w szkole.
 • W naszej szkole spotkasz się ze znakomitą kadrą nauczającą.
 • Ukończenie liceum ogólnokształcącego wzbogaconego o dodatkowe zajęcia pozwalać będzie naszym absolwentom na przystępowanie do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego czy też na kierunki uniwersyteckie związane ze służbami mundurowymi.

Zaproponowany przez nas program innowacji w klasie mundurowej kształtuje:

 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • wiedzę o organizacjach mundurowych w Polsce,
 • umiejętność praktycznego posługiwania się językami obcymi: angielskim, niemieckim, szczególnie przydatnymi na filologiach obcych,
 • sprawność fizyczną,
 • umiejętności samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • umiejętność strzelania z różnych rodzajów broni,
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz przepisów prawa karnego,
 • wiedzę z zakresu zabezpieczenia bojowego, logistycznego i medycznego,
 • zasady żołnierskiego zachowania się.

Galeria

Skip to content