Historia zatacza koło ...

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego ZSR CKP Kaczki Średnie

Po historycznej inwestycji w dziejach Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, jaką niewątpliwie było wybudowanie kompleksu nowych warsztatów szkolnych, których budowa i wyposażenie pochłonęły łączną kwotę przekraczającą 6 mln zł, przyszedł czas na kolejne wyzwania inwestycyjne (...) Modernizacja stadionu lekkoatletycznego to ogromne przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane dzięki współpracy z władzami Powiatu Tureckiego. Otwarcie nowej infrastruktury nastąpiło 29 września 2023 r.

ZSR Kaczki

Krótko o szkole

ZSR CKP w Kaczkach Średnich jest szkołą z przeszło 60-cio letnią tradycją, zmieniającą swój charakter ze szkoły typowo rolniczej na zespół szkół kształcący obecnie zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej i regionalnej gospodarki ...

Szkoła w ostatnich latach przeżywa ponowny rozkwit. Wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie dydaktyczne każdego z kierunków, innowacyjne projekty, w których szczególny nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji przyszłości sprawiły, że dziś Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich jest szkołą znaną nie tylko w całej Polsce, ale również w wielu krajach Europy.

Prezentacja ZSR CKP Kaczki Średnie

Zapoznaj się z pełną ofertą kształcenia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Dziś szkoła stanowi najnowocześniejsze centrum edukacji zawodowej w regionie.

Inwestycje
Projekty
Szkoła w mediach
Szkoła w mediach

Warsztaty

Rok szkolny 2018/2019 był dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich wyjątkowy, a to za sprawą nowego budynku warsztatowo – dydaktycznego, w którym uczą się już dziś przyszli fachowcy w dziedzinach: nowoczesnego rolnictwa, pojazdów samochodowych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, budownictwa ...

Erasmus+

Corocznie grupa kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbywa zagraniczne staże w instytucjach partnerskich naszej szkoły, ale to nie jedyne projekty, którymi możemy się pochwalić ...

Szkoła w mediach

Szkoła w mediach

Z ogólnopolskich mediów dowiesz się również co ciekawego dzieje się w naszej szkole. Wielokrotnie w ogólnopolskiej prasie, telewizji, a także w branżowych mediach internetowych prezentowane są projekty realizowane w ZSR CKP Kaczki Średnie

Skip to content