Rekrutacja

Procedura

ZASADY REKRUTACJI 2023/2024

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego w postępowaniu rekrutacyjnym:
– 14 czerwca 2023 r., godz. 15:10
– II termin (Dyrektor szkoły podaje drugi termin dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie) – 4 lipca 2023 r., godz. 9:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym
– 28 lipca 2023 r., godz. 9:00

Pliki do pobrania

Zasady rekrutacji 2023/2024

Ulotka 2023/2024

Podanie 2023-2024 .pdf (prosimy o wydruk dwustronny)

Podanie 2023-2024 .docx (prosimy o wydruk dwustronny)

Kwestrionariusz - internat

Skip to content