Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2019/2020
Zespoły przedmiotowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Zespół przedmiotów humanistycznych
przewodnicząca – mgr Monika Gomółka
mgr Ewelina Boczek
mgr Katarzyna Ciesiołkiewicz
mgr Joanna Jasiakiewicz
mgr Halina Kaczewiak
mgr Renata Szymańska
mgr Agnieszka Wróblewska
mgr Arkadiusz Wszędybył
mgr Roman Zabawa

Zespół przedmiotów ścisłych
przewodnicząca – mgr Małgorzata Tomalak
mgr Adam Białas
mgr Sylwia Chrzuszcz
mgr Urszula Kwiatkowska
mgr Justyna Woźniak
mgr Sławomir Prentczyński
mgr inż. Emil Jasiakiewicz
mgr inż. Barbara Piąstka – Dopieralska
mgr Anita Nawrot

Zespół d.s. sportu i rekreacji
przewodniczący – mgr Damian Wdowiński
mgr Tomasz Jakubowski
mgr Lena Matuszak
mgr Anna Panfil
mgr Marcin Panfil

Zespół przedmiotów przyrodniczych
przewodnicząca – mgr Ewa Pietrzak
mgr Katarzyna Grzelakowska
mgr inż. Ewa Kowalska
mgr inż. Monika Kędzia

Zespół przedmiotów spedycyjnych
przewodnicząca – mgr Aneta Kaczmarek
inż. Sebastian Szewczyk
inż. Martyna Bartosik
mgr inż. Barbara Dopieralska- Piąstka
mgr Urszula Kwiatkowska

Zespół języków obcych
przewodnicząca – mgr Agnieszka Taranowicz
mgr Sylwia Chrzuszcz
mgr Angelika Dryjańska
mgr Anna Grzelewska
mgr Aneta Kaczmarek
mgr Agnieszka Pinkowska
mgr inż. Elżbieta Wojciechowska
mgr Agnieszka Szymańska
mgr Barbara Piąstka – Dopieralska
mgr Marta Zefirian-Śliga

Zespół przedmiotów ekonomicznych
przewodnicząca – mgr Arleta Pawlak Jakubowska
mgr Katarzyna Grzelakowska
mgr Barbara Piąstka-Dopieralska
mgr Urszula Kwiatkowska
mgr Anita Nawrot
mgr inż. Elżbieta Wojciechowska

Zespół przedmiotów gastronomicznych
przewodnicząca – mgr inż. Monika Kędzia
mgr inż. Ewa Kowalska
mgr inż. Monika Niespodziańska
mgr inż. Dariusz Statucki

Zespół przedmiotów technicznych
przewodniczący – mgr inż. Krzysztof Kamiński
mgr inż. Sylwester Ambroziak
mgr inż. Emil Jasiakiewicz
inż. Beata Antczak
mgr inż. Bogusław Janeczek
mgr inż. Marek Kwiatkowski
mgr Marek Kowalski
mgr inż. Sebastian Soszyński
mgr inż. Krzysztof Świerk
mgr inż. Janusz Jasiakiewicz
mgr Dariusz Statucki
mgr inż. Łukasz Szymański
Stanisław Rosiak
Grzegorz Górski

Pliki do pobrania

Terminy konsultacji z rodzicami