Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2017/2018
Zespoły przedmiotowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Zespół przedmiotów humanistycznych
przewodnicząca – mgr Monika Gomółka
mgr Ewelina Boczek
mgr Dariusz Jasak
mgr Halina Kaczewiak
mgr Renata Szymańska
mgr Agnieszka Wróblewska
mgr Arkadiusz Wszędybył
mgr Roman Zabawa
mgr Joanna Jasiakiewicz

Zespół przedmiotów ścisłych
przewodnicząca – mgr Małgorzata Tomalak
mgr Adam Białas
mgr Sylwia Chrzuszcz
mgr Sławomir Prentyński
mgr Justyna Woźniak

Zespół d.s. sportu i rekreacji
przewodniczący – mgr Tomasz Jakubowski
mgr Lena Matuszak
mgr Anna Panfil
mgr Marcin Panfil
mgr Damian Wdowiński

Zespół przedmiotów przyrodniczych
przewodnicząca – mgr Ewa Pietrzak
mgr Katarzyna Grzelakowska
mgr Justyna Woźniak

Zespół przedmiotów informatycznych
przewodnicząca – mgr Urszula Kwiatkowska
mgr inż. Emil Jasiakiewicz
mgr inż. Barbara Piąstka – Dopieralska
mgr Małgorzata Tomalak

Zespół języków obcych
przewodnicząca – mgr Agnieszka Pinkowska
mgr Sylwia Chrzuszcz
mgr Angelika Dryjańska
mgr Aneta Kaczmarek
mgr Agnieszka Szymańska
mgr Agnieszka Taranowicz
mgr inż. Elżbieta Wojciechowska
mgr Anna Grzelewska
mgr Marta Zefirian-Śliga

Zespół przedmiotów ekonomiczno – spedycyjnych
przewodnicząca – mgr Arleta Pawlak-Jakubowska 
inż. Martyna Bartosik
mgr Aneta Kaczmarek
mgr Urszula Kwiatkowska
inż. Sebastian Szewczyk
mgr Agnieszka Szymańska
mgr inż. Elżbieta Wojciechowska

Zespół przedmiotów gastronomicznych
przewodnicząca – mgr inż. Monika Kędzia
mgr inż. Ewa Kowalska
mgr inż. Monika Niespodziańska

Zespół przedmiotów technicznych
przewodniczący – mgr inż. Bogusław Janeczek
mgr inż. Sylwester Ambroziak
mgr inż. Emil Jasiakiewicz
mgr inż. Janusz Jasiakiewicz
mgr inż. Krzysztof Kamiński
mgr inż. Marek Kwiatkowski
mgr inż. Sebastian Soszyński
mgr Dariusz Statucki
mgr inż. Łukasz Szymański
mgr inż. Krzysztof Świerk
mgr inż. Beata Antczak
Grzegorz Górski
Stanisław Rosiak
Marek Kowalski

Pliki do pobrania

Terminy konsultacji z rodzicami