Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.
Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje?
Interesuje Cię praca w danym zawodzie?
Pragniesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?
Zdobądź nowy zawód!!!
Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły lub pod nr tel.: 63/ 289 84 10
Serdecznie zapraszamy!
PAŃSTWOWE BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Pliki do pobrania

Kwestionariusz przyjęcia na KKZ