Egzaminy zawodowe

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.
  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia  w zawodach z 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzany jest w sesjach:

  • Sesja zimowa: styczeń – luty 2022 (od 10 stycznia do 6 lutego 2022 r.)
  • Sesja letnia: czerwiec – lipiec 2022 ( od 20 czerwca do 6 lipca 2022 r.)

Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzany jest w sesjach:

  • Sesja zimowa: styczeń – luty 2022 (termin główny od 10 stycznia do 23 stycznia 2022 r.)

(termin dodatkowy od 1 do 2 lutego 2022 r.)

  • Sesja letnia: czerwiec – lipiec 2022 (termin główny od 1 do 19 czerwca 2022 r.)

(termin dodatkowy od 22 do 29 czerwca 2022 r.)

Egzamin składa się z dwóch części:

  • pisemnej – odbywającej się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
  • praktycznej – w formie dokumentu (d), dokumentu z komputerem (dk) oraz wykonania (w)

 

Termin przekazania dyplomów zawodowych absolwentom którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r.,  od 27 maja 2022 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2022 nastąpi 31 sierpnia 2022 r.

Termin przekazania szkołom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec– lipiec 2022 – 7 września 2022 r.

Pliki do pobrania

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - formuła 2019 sesja czerwiec - lipiec 2022

Deklaracja przystąpienia do egzamiu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019

PP2019 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

PP2019 Komuniakt o pomocach część pisemna

PP2019 Komuniakt o pomocach część praktyczna

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017 sesja czerwiec - lipiec 2022

Deklaracja przystąpienia do egzamiu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

PP2017 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Komunikat o harmonogramie egzaminu zawodowego PP 2019

Komunikat o zasadach bezpieczenstwa zdrowotnego podczas egzaminów 2022

Wytyczne zachowania bezpieczenstwa zdrowotnego MEiN MZ i GIS dla szkoł i placówek

PP2017 Komuniakt o pomocach część pisemna

PP2017 Komuniakt o pomocach część praktyczna

Skip to content