Liceum ratownictwa medycznego

Liceum ratownictwa medycznego

Liceum ratownictwa medycznego

Liceum ratownictwa medycznego to kierunek kształcenia skierowany jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę ogólnokształcącą o szereg zajęć praktycznych związanych z ratownictwem medycznym. Uczniowie mogą rozwinąć swoje zainteresowania ratowniczo-medyczne i poszerzyć wiedzę o problemach zdrowia człowieka. Poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych, poznają sposoby niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, uczą się promować zdrowie i zdrowy styl życia.

Po ukończeniu szkoły absolwenci Liceum ratownictwa medycznego mogą kontynuować naukę:

  • na uczelniach medycznych na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, radiologia,
  • na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia np. biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia, chemia spożywcza, ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia
    i chemia, opieka społeczna, psychologia
  • w szkole policealnej w zawodach: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik fizjoterapii, technik ortopeda, technik elektrokardiolog, technik sterylizacji medycznej, ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, instruktor odnowy biologicznej.

Galeria

Skip to content