Kurs rolnika – R.03 R.16

W ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych możesz zdobyć kwalifikacje i uprawnienia w zakresie:

Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiSymbol cyfrowy zawoduNazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikacji
R.03.Prowadzenie produkcji rolniczej613003

331402

314207

Rolnik

Technik agrobiznesu

Technik rolnik

R.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej314207Technik rolnik