Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
planowania i oceny żywienia;
organizowania produkcji gastronomicznej;
planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Założenia programowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną realizowane w szkolnej pracowni żywienia i obsługi konsumenta.
Praktyczna nauka zawodu ( praktyki zawodowe) odbywają się będą w zakładach gastronomicznych wszystkich typów ( restauracje, bary, bistra, kawiarnie, stołówki szkolne i przedszkolne itp.), a także hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych.

Absolwent może podejmować pracę w:

we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
obiektach zbiorowego żywienia,
instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Galeria

Skip to content