Niezbędnik maturzysty

LINKI DO WYBRANYCH WYŻSZYCH UCZELNI

LINKI DO WYBRANYCH WYŻSZYCH UCZELNI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – http://www.pwsz.konin.edu.pl/
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu – http://www.pwsz.kalisz.pl/
Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie – http://www.wwshe.edu.pl/
Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie – http://www.ar.krakow.pl/new/index.php
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – http://www.ar.lublin.pl/
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – http://puls.edu.pl/
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – http://www.zut.edu.pl/
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – http://www.ar.wroc.pl/
Uniwersytet Łódzki – http://www.uni.lodz.pl/
Uniwersytet Adamia Mickiewicza w Poznaniu – http://www.uam.edu.pl/
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – http://www.ue.poznan.pl/
Politechnika Poznańska – http://www.put.poznan.pl/
Politechnika Częstochowska- http://www.pcz.pl/
Politechnika Gdańska- http://www.pg.gda.pl/
Akademia Morska w Gdyni- http://www.am.gdynia.pl/
Politechnika Śląska- http://www.polsl.pl/
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach- http://www.tu.kielce.pl/
Politechnika Koszalińska- http://www.tu.koszalin.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza- http://www.agh.edu.pl
Politechnika Krakowska- http://www.pk.edu.pl
Politechnika Lubelska- http://www.pol.lublin.pl
Politechnika Łódzka- http://www.p.l.lodz.pl
Politechnika  Opolska- http://www.po.opole.pl
Politechnika Radomska- http://www.man.radom.pl
Politechnika Rzeszowska- http://www.prz.rzeszow.pl
Politechnika Szczecińska- http://www.ps.pl
Wyższa Szkoła Morska w  Szczecinie- http://www.wsm.szczecin.pl
Politechnika Warszawska- http://www.pw.edu.pl
Politechnika Wrocławska- http://www.pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska- Filia w Jeleniej Górze- http://www.pwr.jgora.pl
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie- http://www.wat.waw.pl
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – http://www.am.poznan.pl/
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – http://www.asp.poznan.pl/
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – http://www.awf.poznan.pl/
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – http://www.wsp.czest.pl/
Akademia Pomorska w Słupsku – http://www.apsl.edu.pl/
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – https://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/index.php
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach – http://www.ujk.edu.pl/

LINKI DO PRZYDATNYCH STRON

LINKI DO PRZYDATNYCH STRON

Opracowania lektur –  http://lektury.klp.pl/
Motywy literackie – http://motywy-literackie.klp.pl/
Polska Biblioteka Internetowa – http://www.pbi.edu.pl/index.html
Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie – http://monika.univ.gda.pl/~literat/
Skarby Dziedzictwa Narodowego ( w serwisie polska. pl) – http://dziedzictwo.polska.pl/
Biblioteka wirtualna Opoki – www.opoka.org.pl/biblioteka
Encyklopedia WIEM – www.portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html
Encyklopedia Interii – www.encyklopedia.interia.pl
Wikipedia w języku polskim – www.pl.wikipedia.org
www.portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html – tłumaczy teksty z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz hebrajskiego
www.dict.pl – słownik polsko-angielski i angielsko-polski
www.biblia.wiara.pl – pełny tekst Biblii z wyszukiwarką, komentarzami, wykaz map, tablic chronologicznych
www.oss.wroc.pl/Mickiewicz/Adam – pełny wybór utworów Adama Mickiewicza w sieci
www.poezjapolska.pl – strony poświęcone współczesnej poezji polskiej, noty biograficzne analiza twórczości, wykaz imprez poetyckich, konkursów
www.staropolska.pl serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej, e-biblioteka utworów staropolskich, teksty i opracowania na temat historii, kultury, filozofii i sztuki w dawnej Polsce; materiał ikonograficzny i dźwiękowy
www.mickiewicz.art.pl – życie i twórczość A. Mickiewicza, analiza twórczości, opracowania krytyków
www.historia.pl – strona poświęcona historii
www.biologia.pl – wiadomości z różnych działów biologii, Leksykon medyczny, słownik
biologiczny
www.matura.pl – internetowy portal przeznaczony dla maturzystów. Zawiera najnowsze przepisy prawne dotyczące egzaminu maturalnego, wykaz tematów maturalnych z lat ubiegłych, forum dyskusyjne, gdzie maturzyści mogą wymieniać między sobą informacje na temat egzaminu dojrzałości. Podane są również w plikach PDF informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
www.matura.interia.pl – najnowsze informacje o maturze. Przydatne adresy internetowe, lektury, podręczniki.
www.matura.org – rozporządzenia prawne, przydatne podręczniki i kompendia umożliwiające przygotowanie się do matury, informacje o egzaminach na wyższe uczelnie.
www.cke.edu.pl – strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poświęcona egzaminowi maturalnemu.
http://www.profesor.pl/kat.php?a=43 – interaktywna strona przydatna w nauce do egzaminów maturalnych. Można tu znaleźć wykazy przydatnych linków internetowych dla licealistów, referaty, wypracowania, przykłady prezentacji maturalnych.

Bibliografia

Bibliografia – gr. biblion (biblos) – książka, graphein – pisać, opisywać;

Bibliografia to uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i innych) z najważniejszymi danymi o każdej pozycji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, itp.), spełniający określoną rolę.

Bibliografia podmiotu – to spis tekstów, którym poświęcasz pracę (prezentację). Mogą to być teksty literackie (powieści, wiersze), a także plastyczne (reprodukcje obrazów, ilustracje dzieł architektury itp.), muzyczne, filmy.

Bibliografia przedmiotu – to spis wykorzystanych opracowań związanych z tematem pracy (prezentacji) – książki, artykuły z czasopism, publikacje w Internecie

Źródła danych zawartych, zawartych w bibliografii załącznikowej:
· Dla wydawnictw zwartych – karta tytułowa (lub jej odpowiednik);
· Dla dokumentów elektronicznych – ekran wyświetlający tytuł lub dokumentacja  towarzysząca lub  opakowanie;
· Dla taśm magnetofonowych i magnetycznych – etykieta, okładka lub opakowanie

Elementy i kolejność elementów opisów dokumentów w bibliografii załącznikowej wg normy PN-ISO 690:2002.
Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych. Należy jednak przyjąć i stosować jednolitą interpunkcję.

Norma wprowadza obowiązek podania numeru ISBN książki.
ISBN – ang. INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI
Jest to 10-cyfrowy numer zawierający informacje o kraju, wydawcy i samej książce: 83-07-02525-7
np. 83 – informacja o kraju ( w tym przypadku oznacza Polskę).


OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Elementy opisu:
Ř Obowiązkowe
Ř Nieobowiązkowe
Nazwisko i imię autora: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania. ISBN.
Przykład: Opis zawiera pełne imię autora Herling-Grudziński Gustaw: Inny Świat. Wyd.9. Warszawa: Czytelnik, 1996. ISBN 83-07-02525-7.

Przykład:
Opis zawiera inicjały zamiast imienia
Herling-Grudziński G.: Inny Świat. Wyd.9. Warszawa: Czytelnik, 1996. ISBN 83-07-02525-7.
Jeżeli autor jest nieznany – opis zaczynamy od tytułu
Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby  np. Kowalski Marek i in. Jeżeli książka posiada dwóch lub trzech autorów, podajemy ich nazwiska w opisie, oddzielając je przecinkami, np. Kowalski Marek, Nowak Krzysztof
W opisie autora pomijamy informację o stopniach naukowych oraz funkcjach
Tytuł można skracać, jeżeli jest zbyt długi. Wyrazy, które pomijamy zaznaczamy wielokropkiem: (…)
Tytuł czasopisma to jedyny element opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie
Element – Wydanie – pomijamy w opisie, jeżeli dotyczy wydania pierwszego lub jeżeli brak informacji o wydaniu
Informacje, związane ze zmianami dokonanymi w wydaniu – skracamy np. Wyd. 8 popraw. zmien. uzup.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI NAPISANEJ PRZEZ JEDNEGO AUTORA
Odpowiedzialność główna: Tytuł. Wydanie. Numeracja części. Rok. Lokalizacja w obrębie książki.  (nie podajemy ISBN)
Np. Prus Bolesław: Lalka. Wyd.2. T.1. 1998, s. 24
OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ
Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałki i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd.2 popr. i uzup. 2001. ISBN 83-01-13589-1.
OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO TOMU WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ
Sztuka Świata. Pod red. Anny Lewickiej-Morawskiej. T.2. Warszawa: Arkady, 1990. ISBN 83-213-3508-x.
OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY (ESEJU, ROZDZIAŁU) Z PRACY ZBIOROWEJ
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zawarte przez rozdział.
Wyka Marta: Julian Przyboś. W: Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych. Pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zmien. Wrocław: Ossolineum, 1987. s. 108-117.
Wiersz w antologii wielu autorów: Słonimski Antoni: Alarm, W: Poezja polska od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. 2000. s. 410-411.
OPIS BIBLIOGRAFICZNY CZASOPISMA
„Cogito”. Red. Katarzyna Droga. 2007, nr 2-. Warszawa: Agencja Wydawnicza AGA PRESS, 2007-. ISNN 1231-160X

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.
Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz- ostatni modernista. „Polonistyka” 2005 nr 5 s. 18-24.OPISY

BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Książka na płycie CD-ROM: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.
Książka w Internecie: Prus Bolesław: Kamizelka [online] [dostęp 18września 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=1640&s=1
Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 18 września 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/

Sporządzono w oparciu o:
1. Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w Szkole” 2004 nr 11 s. 26-27
2. Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 15 września 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.lo1mragowo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html

Skip to content