Zamówienia publiczne

Poniżej znajdą Państwo aktualne zamówienia publiczne Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Zapraszamy również do zakładki Biuletynu Informacji Publicznej.

http://www.zsr.bip.powiat.turek.pl/

 

 

Zakup i dostawa samochodu osobowego

 

Informacja o awarii systemu teleinformatycznego
 i zmianie terminu otwarcia ofert
Na podstawie art. 222 ust 2 ustawy z 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuję, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego tj. platformy e-zamówienia, która uległa awarii. Powyższa sytuacja powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

 

Montaż instalacji fotowoltaicznej  w  Zespole Szkół Rolniczych CKP  w Kaczkach Średnich

Kocioł

Wzór umowy kocioł

Dostawa kotła C.O. 2023

Protokół wyboru

Strzelnica

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty .docx- załacznik_1

Umowa strzelnica .docx- załącznik 2

Opis Przedmiotu Zamówienia. – załącznik 3

Umowa_strzelnica załącznik 2

odpowiedzi na pytania 29.08.23 r

Protokól wyboru 2023

 

Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

 

Zapytanie ofertowe energia 2022

Zapytanie ofertowe energia 2022 – termin składania ofert przedłużony do 27.12.2022

Zapytanie ofertowe gaz 2022

Zapytanie ofertowe  węgiel 2022

Wynik zapytania ofertowego – energia

Wynik zapytania ofertowego – węgiel

Wynik zapytania ofertowego przegląd roczny

Wynik zapytania ofertowego – dostawa gazu

Zapytanie ofertowe energia 2020 poprawione

Zapytanie ofertowe energia 2020

Przegląd roczny i pięcioletni 2020

Dostawa węgla kamiennego 2021 – ogłoszenie o przetargu

Dostawa gazu 2021 – ogłoszenie o przetargu

Zapytanie ofertowe – przegląd elektryczny

Dostawa energii 2020 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Dostawa gazu 2020 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Dostawa węgla 2020 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Przegląd roczny budynków – ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe – sprzedaż energii

Zapytanie ofertowe – dostawa węgla kamiennego

Zapytanie ofertowe -Wykonanie przeglądu okresowego rocznego budynków i obiektów będących w zarządzie Szkoły

Zapytanie przegląd budynków – roczny

Zapytanie Sprzedaż energii elektrycznej dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Zapytanie dostawa gazu propan

Zapytanie dostawa węgla kamiennego

Skip to content