Technik programista

Technik programista

Technik programista

TECHNIK PROGRAMISTA
Opis zawodu:
Technik programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. To dzisiaj jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Dodatkowo w ramach zajęć możliwe będzie poznanie specjalistycznych narzędzi programistycznych takich jak Android Studio, Microsoft Visual Studio oraz tworzonych w ich środowisku programów w nowoczesnych językach takich jak Kotlin (Android), Xamarin służący do tworzenia aplikacji działających natywnie w smartfonach z dominującymi systemami operacyjnymi takimi jak: Android Windows Phone czy też desktopowy Windows. Szczegółowy opis zajęć programisty jest bezużyteczny, ponieważ jest to dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją myśli informatycznej. Dlatego kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłe aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania.
Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) tworzenia i administracji stronami WWW;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;

5) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

6) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

7) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Programista:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Możliwości zatrudnienia w:
• przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;

• przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;

• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI;

• przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

Skip to content