Technik reklamy

Technik reklamy

Technik reklamy

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:

tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
organizowania procesu sprzedaży produktów i usług reklamowych,
pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi,
organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych,
wykonania projektów reklam przy pomocy programów graficznych,
prowadzenia działalności gospodarczej.
Technik reklamy może być zatrudniony jako: specjalista ds. reklamy,

pracownik działu badań rynkowych,
pracownik działu marketingu,
pracownik agencji reklamowej,
grafik komputerowy,
pracownik działu reklamy w mediach,
specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
specjalista ds. produkcji,
pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu.
Zawód przeznaczony jest dla osób:

kreatywnych,
otwartych na nowe doświadczenia,
odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
operatywnych w działaniu,
posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
otwartych na innowacje technologiczne.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Chcesz zostać grafikiem komputerowym?

A może ciekawi Cię praca w reklamie i marketingu?

Środki masowego przekazu?!

Poznaj obsługę programów graficznych!
Dowiedz się, co to Public Relations!
Poznaj pracę w agencji reklamowej
Bądź kreatywny!!!

Galeria

Skip to content