Technik transportu drogowego

Technik transportu drogowego

Technik transportu drogowego

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B i C.

Wybierając kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego nauczysz się m.in.:

–        przestrzegać przepisów prawa w zakresie realizacji usług transportowych,

–        dobierać środki transportu drogowego do wykonywanych usług transportowych,

–        prowadzić pojazdy samochodowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o transporcie drogowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz C+E,

–        posługiwać się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego,

–        wykonywać czynności kontrolno-obsługowe pojazdów i zespołu pojazdów,

–        wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą środków transportu drogowego,

–        oceniać stan techniczny oraz jakość wykonanej naprawy środków transportu drogowego,

–        organizować przewóz drogowy zwierząt i rzeczy,

–        organizować transport drogowy osób,

–        stosować zasady normalizacji,

–        udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Nasi absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w serwisach samochodów ciężarowych, zakładach przeprowadzające naprawy podzespołów i zespołów samochodowych, przedsiębiorstwach organizujących spedycję samochodową, firmach organizujących przewóz pasażerów, hurtowniach i sklepach zajmujących się dystrybucja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego. Absolwenci, którzy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C mogą być zatrudnieni przez przewoźników samochodowych jako kierowcy. Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje zawodowe:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Galeria

Skip to content