Zespół kierowniczy

Zespół kierowniczy ZSR CKP

mgr inż. Krzysztof Świerk
– dyrektor szkoły
mgr Angelika Dryjańska
– wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Adam Białas
– wicedyrektor ds. wychowania i kształcenia zawodowego