Zespół kierowniczy

Zespół kierowniczy ZSR CKP

mgr Elżbieta Karwacka
Dyrektor

    mgr inż. Elżbieta Wojciechowska

wicedyrektor ds. dydaktycznych

 

mgr inż. Monika Kędzia

kierownik ds kształcenia zawodowego

mgr Dariusz Jasak   

wicedyrektor ds. wychowawczych

 

Pliki do pobrania

Zespół kierowniczy - plan dyżurów

Skip to content