Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu:

  • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
  • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 Absolwent po ukończeniu kierunku może podjąć pracę w:

– firmach budowlanych, instalatorskich,

– przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,

– energetyki cieplnej,

– zakładach gazowniczych

W trakcje nauki naszym technikum zdobędziesz trzy kwalifikacje, które znacząco pomogą Ci na ciągle rozwijającym się rynku pracy.

Galeria

Więcej informacji

Skip to content