Technik spedytor

Technik spedytor

Technik spedytor

Spedytor to osoba wykonująca zawodowo, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy usługę wysyłki lub odbioru przesyłki towarowej oraz przeprowadzająca wszystkie inne czynności związane z jej obsługą i przewozem.
Głównym zadaniem spedytora jest organizowanie transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego na terenie kraju lub zagranicą. Spedytor organizuje więc wyładunek towarów lub załadunek ich do samochodów, wagonów, samolotów, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne. W praktyce spedytor może być więc zarówno specjalistą ds. sprzedaży jak i specjalistą ds. logistyki.
W małych firmach spedytor pełni często rolę handlowca i jego zadaniem jest pozyskanie frachtu i poszukiwanie nowych klientów. Do obowiązków spedytora może również należeć wystawienie faktury za usługę i windykacja należności. Charakter pracy spedytora w firmie transportowej rożni się od pracy na tym stanowisku w firmie spedycyjnej. Pierwszy szuka przede wszystkim ładunków, drugi – przewoźników. Dlatego najważniejsze w pracy spedytora są sprawdzone kontakty – z przewoźnikami w firmie spedycyjnej i z klientami/spedycjami w firmie transportowej.
Do pracy spedytora najlepiej nadają się osoby lubiące kontakt z ludźmi i dużą dawkę codziennej adrenaliny, ale też dokładne i dobrze zorganizowane, odporne na stres, zdolne do podejmowania błyskawicznych decyzji. Spedytor musi być również sprawnym negocjatorem. Rozmowy z niezadowolonymi klientami lub kierowcami wymagają stalowych nerwów i wysoko rozwiniętej samokontroli. Od osoby pracującej na tym stanowisku wymagana jest również dyspozycyjność – odbieranie telefonów w nocy lub załatwianie spraw w weekendy czy podczas urlopu to dla spedytora chleb powszedni. W związku z tym, że na stanowisku spedytora wynagrodzenie najczęściej składa się z podstawy i premii uzależnionej od uzyskanych obrotów i wypracowanej marży, osoba pracująca w tym zawodzie musi mieć żyłkę handlowca.

Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Podstawy transportu i spedycji
Przewóz ładunków
Podstawy prawa transportowego
Język obcy zawodowy
Pracownia organizacji transportu i spedycji
Pracownia spedycyjna
Pracownia statystyki
Pracownia technik biurowych

PRACA ZAWODOWA:

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
Podjęcie pracy zawodowej w:
Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
Hurtowniach i firmach produkcyjnych zaopatrujących placówki handlowe

Galeria

Skip to content