Technik rolnik – kwalifikacyjny kurs zawodowy

!!!UWAGA. ZAJECIA DO DNIA 26-04-2020 –  tylko na platformie MOODLE

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia  osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik rolnik.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:
•    mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie technik rolnik.
•    posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje technika rolnika i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zawód technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:
•    K-1- prowadzenie produkcji rolniczej (R.03.)
•    K-2- organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16.)

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
•    prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji  roślinnej i zwierzęcej
•    prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
•    organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
•    podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik mogą znaleźć zatrudnienie w:
•    rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą
•    urzędach gmin
•    instytucjach służby rolnej
•    indywidualnych gospodarstwach rolnych lub rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)

Pliki do pobrania

KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Skip to content