Kurs – eksploatacja kombajnów zbożowych

Kurs – eksploatacja kombajnów zbożowych

Kurs – eksploatacja kombajnów zbożowych

Nowoczesny sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego wymaga nabywania nowych umiejętności, kształcenia się, zdobywania uprawnień. Nasz szkoła daje takie możliwości uczniom, którzy wybrali kierunek rolniczy.
Dnia 19.05.2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich rozpoczął się kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych z modułem precyzyjnego rolnictwa. Kurs został zrealizowany w ramach projektu unijnego, dzięki czemu jego uczestnicy mogli odbyć go bezpłatnie. Szkolenie to składało się z części teoretycznej i praktycznej, w zajęciach uczestniczyło 20 uczniów naszej szkoły, którzy 22.06.17r. przystąpili do egzaminu.
Wszyscy uczestnicy kursu uzyskali pozytywny wynik, dzięki czemu otrzymali bezterminowe zaświadczenie “Eksploatacja kombajnów zbożowych z modułem precyzyjnego rolnictwa” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych