Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

“Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”
To hasło, pod którym młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, jak zwykle otwarta na działania proekologiczne, w tym roku włączyła się w akcję “Sprzątanie świata – Polska”.
Oprócz posprzątania „małej ojczyzny” młodzież uczyła się segregacji śmieci i rozmawiała o tym, jak nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, aby stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami a w konsekwencji nie zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd, nie zużywać i nie niszczyć środowiska. Podczas akcji zaplanowane zostały również kolejne akcje, dzięki którym młode pokolenie nauczy się stosować i przekazywać innym w praktyce filozofię Zero Waste.
Udział w akcji, oprócz tego, że dostarczył młodzieży wielu pozytywnych wrażeń, umożliwił poznanie okolicy i aktywność na świeżym powietrzu. Idealnie wpisał się we wszelkie działania prewencyjne i profilaktyczne – stanowił zachętę do wolontariatu na rzecz ekologii, uczył dbałości o Ziemię.
Szkoła uczestniczy również w wielu innych przedsięwzięciach proekologicznych. Są to konkursy, olimpiady, sesje ekologiczne, obchody Światowego Dnia Ziemi, a także zbiórki nakrętek, czy zużytych baterii. Działania te zmierzają do poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy oraz kształtowania dobrych nawyków.

Galeria