Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Warszawy

Kaczkowskie „Menu Kulturalne”

To już trzecia edycja projektu Fundacja PZU z Kulturą! Drugiego października Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Środowiska Lokalnego, we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami, zainicjowało realizację projektu pod nazwą „Menu Kulturalne” dotowanego przez Fundację PZU z Kulturą. Projekt odpowiada na potrzebę spotkania młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej z dobrami kultury, jakimi są: teatr, kino, muzea czy galerie sztuki , a także zaznajomienia młodych ludzi z kulturowym dziedzictwem regionu. Świętowanie trzeciej edycji realizatorzy projektu rozpoczęli od uczestnictwa w lekcji „ Muzealne przeboje” przeprowadzonej przez historyka w Muzeum Narodowym w Warszawie, podczas której młodzież z Kaczek mogła „na żywo” zobaczyć najsłynniejsze dzieła w zbiorach Muzeum, takie jak choćby Matejkowską „ Bitwę pod Grunwaldem”, imponującą swoimi rozmiarami czy „ Dziwny ogród” Józefa Mehoffera. Uczestnicy wyjazdu jednak zawsze mają niedosyt kulturalnych „ smaków”, dlatego udali się jeszcze na kultowy spektakl Teatru Buffo, czyli słynne „ Metro”. Musicalowy obraz dylematów młodzieży nie stracił na aktualności i zachwycał scenografią, muzyką i układami choreograficznymi. Projekt pozwala na zapewnienie dostępności do wysokiej kultury młodzieży, która na co dzień nie ma takiej możliwości , podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zasad zachowania w teatrze czy filharmonii.

Galeria