Uczniowie ZSR na podium Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS

Uczniowie ZSR na podium  Powiatowej Olimpiady Wiedzy o  HIV i AIDS

Uczniowie ZSR na podium Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS

12 grudnia 2019r. odbyła się XI Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS, zorganizowana przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku oraz Zespół Szkół Technicznych w Turku.
Organizowanie Światowego Dnia Walki z AIDS ma przede wszystkim na celu uświadomienie ludziom, jakie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV i w jaki sposób można zapobiegać zarażeniu, a także udowodnienie osobom chorym, że nie muszą być skazane na odosobnienie, ponieważ przy zachowaniu odpowiednich zasad ostrożności nie stanowią dla innych zagrożenia. Priorytetem w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS jest zapobieganie zakażeniom HIV poprzez edukację społeczeństwa.
Również w powiecie tureckim prowadzonych jest wiele działań i przedsięwzięć uświadamiających młodzieży to zagrożenie. Uczniowie lokalnych szkół kolejny raz rywalizowali ze sobą w ramach konkursu wiedzy na temat wirusa HIV i choroby AIDS. Zespół Szkół Rolniczych reprezentowali: Kryspin Kałuża z klasy I PS, Dominik Kaźmierczak z klasy ITŻB, Joachim Kaźmierczak z klasy ITŻB, Weronika Pecyna z klasy
I TRB oraz Aleksandra Szelągowska z klasy ITŻB. Uczestnicy zostali wcześniej wyłonieni w drodze wewnątrzszkolnego etapu.
Turniej wiedzy polegał na samodzielnym wypełnieniu arkusza składającego się z 22 pytań zamkniętych. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą zdobywając taką samą liczbę punktów, dlatego organizatorzy postanowili przyznać kilka równorzędnych miejsc. Kryspin Kałuża i Joachim Kaźmierczak uplasowali się na II miejscu, III nagroda przypadła Dominikowi Kaźmierczakowi.
Celem olimpiady było kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród młodzieży szkolnej poprzez pogłębianie wiedzy na temat HIV i AIDS, uświadomienie zagrożeń jakie niesie to zjawisko, nabywanie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów dotyczących własnego życia i zdrowia, przeciwdziałanie negatywnemu postrzeganiu ludzi zakażonych oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec nich.

Galeria